Zapisy do stowarzyszenia

Zapisy do stowarzyszenia są aktualnie niemożliwe. Zapraszamy wszystkich po uzyskaniu konta bankowego.
 
Pozdrawiam,
Marek Adamusiński

Powołanie stowarzyszenia.

Dnia 15. stycznia 2010 roku Sąd Rejonowego dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, postanowił wpisac Stworzyszenie Organizatorów Imprez Airsoftowych do rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000346633. Członkami Założycielami zostali:

1.Marek Adamusinski
2.Marta Machnik
3.Wiesława Bartoszuk
4.Janusz Pietraczuk
5.Gracjan Strzelecki
6.Marcin Jednorowski
7.Agnieszka Tulin
8.Edward Ciosek
9.Tomasz Mierzejewski
10.Krzysztof Starczewski
11.Artur Łuszczek
12.Michał Nowacki
13.Mateusz Skorża
14.Jakub Raczkowski
15.Łukasz Butkowski

Zgodnie ze statutem celami stowarzyszenia jest:

  1. zrzeszanie organizatorów imprez airsoftowych, dla wymiany doświadczeń oraz organizowania i uczestniczenia w życiu społecznym i publicznym swego środowiska, lokalnej społeczności i kraju,
     
  2. aktywne oddziaływanie w kierunku kształtowania patriotyzmu, wierności Ojczyźnie i Narodowi oraz właściwej postawy prozdrowotnej, proobronnej, obywatelskiej i etyczno-moralnej, a także pielęgnowaniu pozytywnych doświadczeń historii i tradycji wojskowych 

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą zapraszamy.

Syndicate content