Kontakt

SOIA
 
zarzad@soia.org.pl
POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ: 0000346633
Nr konta: 73 2130 0004 2001 0510 5069 0001
NIP: 527-26-23-479
REGON: 142189763