Składki

Zarząd dnia 2 września 2012 Zarząd uchwalił składki w wysokości:

  • 2pln dla członków nadzwyczajnych 

Składki należy wpłacać do 10 dnia miesiąca. Zachęcamy do wpłacania składek rocznie.
W przypadku dołączenia do Stowarzyszenia w drugiej połowie miesiąca, pierwsza składka jest liczona od kolejnego miesiąca.
 
Składki członków wspierających są ustalane indywidualnie przez zarząd. 
Członkowie honorowi zgodnie ze statutem są zwolnieni z obowiązku opłacania składek.
 
Wpisowe:

  • 20pln dla członków nadzwyczajnych