Ossów 2010

 Członkowie KMH SOIA brali udział w 90 rocznicy Bitwy pod Ossowem jako banda Bolszewickich wojaków. Naszym zadaniem było przełamanie linii polskiej obrony aby otworzyć drogę do Warszawy. Zepchnięcie sił polskich i odparcie kilku szturmów nie złamało ich woli co udowodnił kontratak poprowadzony przez ks. Ignacego Skorupkę w którym stracił życie lecz zdziesiątkował nasze siły i zmusił nas do ucieczki z pola walki