Komisja Regulaminowa

Nazwa: Komisja Regulaminowa
Data Pwostania:
Opis: Komisja zajmująca się opracowywaniem regulaminów.
Członkowie: Marek adamusiński, Tomasz Mierzejewski